Tarieven – Tandartspraktijk Hilgen – Andijk

Tarieven

De prijslijst voor 2013 van Tandartspraktijk Hilgen

Inleiding

In de media wordt melding gemaakt van een mogelijk prijsexplosie van de tarieven bij de tandarts in 2012. In 2011 en 2010 was de inflatiecorrectie in de tandartstarieven resp. 0,8% en 0,0%. Wij zullen voor 2012 geen trendmatige tariefsverhoging invoeren. Onze tarievenlijst staat hieronder gepubliceerd en hangt tevens in onze wachtkamer in de praktijk. De nieuwe tarieven voor 2012 zijn niet te vergelijken met de oude tarieven van 2011. De overheid heeft beslist dat alle onderdelen van een behandeling in één tarief opgenomen moeten worden. In 2011 kreeg u een factuur voor een vulling met voor alle onderdelen een apart bedrag: voor bijvoorbeeld : een verdoving, de gebruikte lijm etc. Vanaf 2012 vindt u één tarief waarin alle onderdelen zijn opgenomen. Daarom vergt het nogal wat rekenwerk om de oude en de nieuwe tarieven met elkaar te vergelijken. In 2011 zijn er 450 coderingen en in 2012 zullen er nog maar 180 coderingen zijn.

Wij hebben besloten om in 2012 geen overeenkomsten meer aan te gaan met zorgverzekeraars, voor u betekent dit dat er voor u niet meer rechtstreeks gedeclareerd kan worden naar uw zorgverzekeraar. U ontvangt de nota van de behandeling direct van ons en dient zelf voor betaling daarvan zorg te dragen. Dit geldt ook voor de behandeling van kinderen tot en met 17 jaar. Onze nota kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

 

C90  Niet nagekomen afspraak

Toelichting: Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) tevoren is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling.